Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen voor volwassenen en kinderen bij YOGA bij Sil en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist.
 2. De cursist gaat akkoord met de algemene voorwaarden bij inschrijving via het inschrijfformulier.
 3. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.
 4. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 5. YOGA bij Sil is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemers.
 6. Het is verplicht om blessures voor de les door te geven. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent. Neem bij twijfel contact op met de huisarts.
 7. YOGA bij Sil behoudt het recht om het lesrooster, de lestijden en de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 8. Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.
 9. Op nationale feestdagen en schoolvakanties worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven.
 10. Het lesgeld dient bij een losse les voor aanvang van de les betaald te zijn. Indien betaald wordt per factuur, geldt de factuurdatum.
 11. Bij verhindering wordt het op prijs gesteld als er tijdig wordt afgemeld via 06-52631720 en/of per mail silke@yogabijsil.nl. Bij afmelding minder dan 12 uur voor de les is er geen restitutie mogelijk.
 12. Om verzekerd te zijn van een plaats in de les dien je jezelf minimaal 24 uur voor de les aan te melden via silke@yogabijsil.nl en/of op het nummer 06-52631720.
 13. Een kinderyogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.
 14. De cursist en/of ouder/verzorger dient zich te houden aan de huisregels die gelden van het gebouw waar de les plaatsvindt.